ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

ГЛАВА 13. РОЗГЛЯД СПРАВ ЗА СКАРГАМИ ГРОМАДЯН НА ПОРУШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА


Стаття 102. Право на звернення до Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Право на звернення до Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки з індивідуальною чи колективною скаргою на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина мають громадяни, права і свободи яких порушуються законом, нормативним актом, застосованим чи підлягаючим застосуванню в конкретній справі, і об'єднання громадян, а також інші органи й особи.
До скарги крім документів, перерахованих у статті 43 цього Конституційного закону, додається копія офіційного документа, яка підтверджує застосування або можливість застосування закону, нормативного акта, що заперечується, при розв’язанні конкретної справи. Копія такого документа видається заявнику за його вимогою посадовою особою або органом, що розглядає справу.

Стаття 103. Допустимість скарги

Скарга на порушення законом конституційних прав і свобод людини й громадянина допустима, якщо:
а) закон порушує конституційні права і свободи громадян;
б) закон застосований чи підлягає застосуванню в конкретній справі, розгляд якої закінчено або розпочато в суді або іншому органі, що застосовує закон.
в) закон або його окремі положення не керуються положеннями Конституції Придністровської Молдавської Республіки;
г) закон або його окремі положення не регулюють порядок організації й діяльності Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки й дотримувані ним процедури.

Стаття 104. Наслідки прийняття скарги до розгляду

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки, прийнявши до розгляду скаргу на порушення законом конституційних прав і свобод людини й громадянина, повідомляє про це суд або інший орган, що розглядає справу, у якій застосований чи підлягає застосуванню закон, що заперечується. Повідомлення не спричиняє призупинення виробництва у справі.
Суд або інший орган, що розглядає справу, у якій застосований чи підлягає застосуванню закон, що заперечується, має право призупинити виробництво до ухвалення рішення Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 105. Межі перевірки

Межі перевірки Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки відповідності Конституції Придністровської Молдавської Республіки закону, зазначеного в скарзі на порушення конституційних прав і свобод людини й громадянина, установлюються статтею 92 цього Конституційного закону.

Стаття 106. Підсумкове рішення у справі

За підсумками розгляду скарги на порушення законом конституційних прав і свобод людини й громадянина Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки ухвалює одне з рішень:
а) про визнання закону або окремих його положень відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки;
б) про визнання закону або окремих його положень не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки.
У випадку, якщо Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки визнав закон (або його частину), Постанову, а також інший правовий акт, Уряду Придністровської Молдавської Республіки, ухвалений Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки, правовий акт Президента Придністровської Молдавської Республіки, міністерства, відомства й інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, застосований у конкретній справі, не відповідним Конституції Придністровської Молдавської Республіки, ця справа підлягає перегляду компетентними органами у випадках і порядку, установлених чинним законодавством Придністровської Молдавської Республіки.
Перегляду підлягають рішення судів або інших органів, засновані на правовому акті, визнаному неконституційним, що не набули чинності або набули чинності, але не виконані або частково виконані.
У випадку визнання закону або окремих його положень не відповідними Конституції Придністровської Молдавської Республіки судові витрати громадян і їхніх об'єднань підлягають відшкодуванню у встановленому порядку.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|