ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

ГЛАВА 7. ПОПЕРЕДНIЙ РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬСтаття 47. Розгляд звернень Секретарiатом Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Звернення, що надходять до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки, пiдлягають обов'язкової реєстрацiї. У випадках, якщо звернення:
а) явно не пiдвiдомче Конституцiйному суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
б) за формою не вiдповiдає вимогам цього Конституцiйного закону;
в) надходить вiд неналежного органу або особи;
г) не сплачено державного збору, якщо iнше не встановлено цим Конституцiйним законом, Секретарiат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки повiдомляє заявника про невiдповiднiсть його звернення вимогам цього Конституцiйного закону з поверненням усiх матерiалiв.
Заявник вправi вимагати ухвалення Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки рiшення зі свого питання. Заявник пiсля усунення недолiкiв, зазначених у пiдпунктах б) i г) частини другої цієї статтi, вправi знову надіслати звернення до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
У випадку, якщо звернення явне не пiдвiдомче Конституцiйному суду Приднiстровської Молдавської Республiки, Секретарiат Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може надіслати його в державнi органи чи органiзацiї, до компетенцiї яких входить розв’язання поставлених у ньому питань.

Стаття 48. Попереднє вивчення звернення суддями Конституцiйного суду
Приднiстровської Молдавської Республiки

Голова Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки в порядку, установленому Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки, доручає одному або декільком суддям Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки попереднє вивчення звернення, що повинно бути завершено не пізніше одного місяця з моменту реєстрації звернення. Попереднє вивчення звернення суддею (суддями) є обов'язковою стадiєю виробництва в Конституцiйному судi Приднiстровської Молдавської Республiки. Висновок суддi (суддiв) Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки за результатами попереднього вивчення звернення доповiдається на засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 49. Прийняття звернення до розгляду

Рiшення з питання про прийняття звернення до розгляду ухвалюється Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки на засiданнi не пiзнiше мiсяця з моменту попереднього вивчення звернення суддею (суддями) Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки.
Про ухвалене Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки рiшення повiдомляються сторони.
У випадках, що не терплять зволiкання, Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки може звернутися до вiдповiдних органiв i посадових осiб iз пропозицiєю про призупинення дiї акта, що заперечується, процесу набуття чинності мiжнародного договору Приднiстровської Молдавської Республiки, що заперечується, до завершення розгляду справи Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки.

Стаття 50. Вiдмовлення в прийняттi звернення до розгляду

Конституцiйний суд Приднiстровської Молдавської Республiки ухвалює рiшення про вiдмовлення в прийняттi звернення до розгляду у випадках, якщо:
а) розв’язання питання, поставленого в зверненнi, не пiдвiдомче Конституцiйному суду Приднiстровської Молдавської Республiки;
б) звернення вiдповiдно до вимог цього Конституцiйного закону не є допустимим;
в) щодо предмету звернення Конституцiйним судом Приднiстровської Молдавської Республiки ранiше була ухвалена постанова, що зберiгає свою чинність.
Повне або часткове скасування акту, конституційність якого заперечується, до початку або в період розгляду справи не є підставою для припинення виробництва у справі.

Стаття 51. Вiдкликання звернення

Звернення до Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки може бути вiдкликано заявником до початку розгляду справи в засiданнi Конституцiйного суду Приднiстровської Молдавської Республiки. У випадку вiдкликання звернення виробництво в справi припиняється.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|