ЛОГО

КОНСТИТУЦIЙНИЙ ЗАКОН
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
"ПРО КОНСТИТУЦIЙНИЙ СУД
ПРИДНIСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ"

РОЗДІЛ 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 120. Апарат Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Діяльність Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки забезпечує апарат, що складається з помічників і радників суддів Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, Секретаріату Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, а також інших підрозділів.
Секретаріат Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки здійснює організаційне, науково-аналітичне, інформаційно-довідкове й інше забезпечення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, проводить прийом відвідувачів; розглядає звернення на адресу Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки в попередньому порядку й у випадках, коли вони не порушують питань, що вимагають вивчення суддями Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки; сприяє суддям у підготовці справ і інших питань до розгляду на засіданнях і на нарадах; вивчає й узагальнює діяльність державних органів щодо забезпечення виконання рішень Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки. Інші підрозділи апарата здійснюють матеріально-технічне і соціально-побутове забезпечення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки в межах свого кошторису витрат установлює чисельність, структуру і штатний розпис апарата; затверджує Положення про Секретаріат Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Права, обов'язки, відповідальність співробітників апарата Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки, а також умови проходження ними служби визначаються законодавчими й іншими правовими актами про державну службу, правовими актами про правове положення працівників судів, а також чинним законодавством Придністровської Молдавської Республіки про працю.

Стаття 121. Архів Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Матеріали діяльності Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зберігаються в архіві Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки. Матеріали справ, у яких Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки було ухвалене рішення чи надано висновок, зберігаються в архіві Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки сто років.
Оригінали рішень і висновків Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зберігаються в архіві Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки безстроково.
Інші матеріали про діяльність Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки зберігаються в архіві Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки на загальних підставах, визначених чинним законодавством Придністровської Молдавської Республіки.
Положення про архів Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки затверджується Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 122. Бібліотека Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Для забезпечення Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки нормативними правовими актами, науковою й іншою спеціальною літературою створюється бібліотека Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки.
Положення про бібліотеку Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки затверджується Конституційним судом Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 123. Офіційне видання Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Офіційним виданням Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є "Вісник Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки".

Стаття 124. Печатка Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки є юридичною особою, має печатку з зображенням державного герба Придністровської Молдавської Республіки і своїм найменуванням.

Стаття 125. Символи судової влади Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

На будівлі, де розташований Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки, піднімається державний прапор Придністровської Молдавської Республіки.
Невід'ємними атрибутами залу засідань Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки є державний герб Придністровської Молдавської Республіки і державний прапор Придністровської Молдавської Республіки.
У службовому приміщенні судді Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки встановлюється державний прапор Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 126. Форма одягу і нагрудний знак судді Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Суддя Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки при виконанні своїх обов'язків на засіданні Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки повинен бути одягнений у мантію.
Суддя Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки має нагрудний знак, опис і форма якого затверджуються Верховною Радою Придністровської Молдавської Республіки.

Стаття 127. Місцезнаходження Конституційного суду
Придністровської Молдавської Республіки

Місцем постійного перебування Конституційного суду є Столиця Придністровської Молдавської Республіки місто Тирасполь.
Засідання Конституційного суду Придністровської Молдавської Республіки проводяться в місці його постійного перебування. Конституційний суд Придністровської Молдавської Республіки може провести засідання в іншому місці на території Придністровської Молдавської Республіки, коли він вважає це необхідним.|Становлення i дiяльнiсть |Правовi основи |Склад |Рiшення|
|Апарат |Новини |Прес-служба |Фотоархiв|
|Контакти |Лiнки|Початок|